دکتر مشکینی در مراسم معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه:

اولویت معاونت توسعه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی خلق ثروت، نوآوری و ارتقای بهره وری است

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه شعار ما «جهانی فکر کردن و منطقه ای عمل کردن» است گفت: خلق ثروت، نوآوری و ارتقای بهره وری از اولویت های اصلی این معاونت خواهد بود.
 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر مجید مشکینی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم معارفه اش که صبح امروز با حضور دکتر طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در سازمان مرکزی برگزار شد، با قدردانی از اعتماد دکتر طهرانچی به وی، گفت: بنده با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی برای پیشبرد اهداف این دانشگاه، دست یاری به سوی همه اعضای خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی دراز می کنم و اعتقاد دارم که ما یک ید واحده هستیم و اگر به صورت تیمی فعالیت کنیم، موفق خواهیم بود.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به درختی تنومند در آموزش عالی کشور تبدیل شده است، گفت: مسیر دانشگاه آزاد اسلامی از رشد کمی شروع شد و اکنون به توسعه کیفی رسیده و برای موفقیت در این دوره نیاز به پوست اندازی دارد تا بتواند عمق بیشتری در علم داشته باشد و به انتخاب اول داوطلبان در سال 1404 تبدیل شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: یکی از نقاط قوت دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به دانشگاه های دولتی این است که از ابتدا بدون وابستگی به منابع مالی دولتی، روی پای خود ایستاده است.

دکتر مشکینی با بیان اینکه منابع انسانی، فیزیکی و مالی سه منبع اصلی در دانشگاه است، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی برای انجام مأموریت اصلی خود باید این سه منبع را در کنار هم قرار دهد و استفاده درست و به جایی از این ظرفیت داشته باشد، البته نیروی انسانی مهمترین نقش را در ارتقای دانشگاه آزاد اسلامی دارد.

وی با تأکید بر ارتقای توانمندی نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار داشت: نگاهم این است که همه در دانشگاه آزاد اسلامی از رئیس هیأت موسس و هیات امنا تا کارمند بخش خدمات در ارتقای دانشگاه تأثیرگذار هستند، بنابراین اگر افراد جایگاه اصلی خودشان را بدانند، دانشگاه با سرعت بیشتری در مسیر ارتقا حرکت خواهد کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی در پایان گفت: خلق ثروت، نوآوری و ارتقای بهره وری اولویت های اصلی این معاونت خواهد بود و شعار ما «جهانی فکر کردن و منطقه ای عمل کردن» است، یعنی هر کسی در جایگاه خود براساس برنامه ها و سیاست ها، ایفای نقش کند.