نشست تخصصی "تاب آوری در نظام اداری"

نخستین جلسه دبیرخانه نشست‌های هم‌اندیشی تحقیق و توسعه سازمانی با موضوع «تاب آوری در نظام اداری» در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، نخستین جلسه دبیرخانه نشست‌های هم‌اندیشی تحقیق و توسعه سازمانی با موضوع «تاب آوری در نظام اداری» در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور مدیران ارشد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی از طریق وبینار، با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

در این جلسه دکتر پوراندخت نیرومند عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، محقق و پژوهشگر مرکز مطالعات نهاد ریاست جمهوری و معاون سابق آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به ارائه مطلب برای مدیران حاضر در جلسه پرداخت.

همچنین دکتر مقیمی مدیر مطالعات آینده شناسی، بهبود روشها و فرآیندها در این نشست گفت: به منظور تحقق تاب آوری و تعادل سازمانی باید بر بالک‌های تعادل در تشکیلات و سازمانها تمرکز کرد.

وی خاطرنشان کرد: نظام اداری برای تاب آور شدن باید افراد هوشمند و کارآمد را جذب کرده و در زمینه نیروی انسانی سیاست گذاری کند.

مقیمی ادامه داد: برای شکل گیری تاب آوری سازمانی لازم است روی قابلیت‌ها و استعدادها و روحیه تعامل و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها توجه شود.