2021 Mar 07 Sun | یکشنبه, 17 اسفند 1399

University

نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد
جایگاه سازمانی امور دانش آموختگان 26 شهریور 1397
الگوهای سازمانی واحدهای دانشگاهی 15 مرداد 1397
ابلاغ الگوی سازمانی واحدهای دانشگاهی 23 تیر 1397
ابلاغ الگوهای سازمانی واحدهای دانشگاهی 06 تیر 1397
پیرو بخشنامه ارزیابی عملکرد رتبه بندی و تعالی سازمانی واحدها و مراکز آموزشی (سال95) 10 مرداد 1396
ارزیابی عملکرد رتبه بندی و تعالی سازمانی واحدها و مراکز آموزشی (سال95) 28 تیر 1396
تأکید بر انجام تکالیف شرکت ها 17 خرداد 1396
شرکت های دانش بنیان 17 خرداد 1396
دستورالعمل هزینه انصراف از تحصیل و کمک هزینه شهریه، وقفه تحصیلی، مرخصی تحصیلی، معادلسازی دروس 30 خرداد 1396
شرکت زنجیره و خدمات تجاری سازی فناوری آزاد دانشگاه 29 فروردين 1396
ابلاغ فایل الکترونیکی مجموعه مصوبات کمیسیون های هفتاد و یکمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی 25 اسفند 1395
برنامه عملیاتی جامع کشت گلخانه ای 10 اسفند 1395
هفتاد و یکمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی 06 بهمن 1395
بررسی اعتبارات پژوهشی سال 93 و 94 و کارگاه آموزشی کدینگ اعتبارات پژوهشی 21 ارديبهشت 1395
پیش بینی بودجه سال 95 15 تیر 1395
تجزیه و تحلیل بودجه سال 94 13 ارديبهشت 1395
همکاری با کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 15 تیر 1395
اختصاص شناسنامه ملی و شماره اقتصادی 22 ارديبهشت 1395
دریافت مستندات شرکت های دانش بنیان جهت تهیه بانک اطلاعاتی و ارزیابی و پایش فعالیت های این شرکت ها 24 خرداد 1395
دریافت مستندات شرکت ها اعم از اظهارنامه مالیاتی، گزارش برگزاری مجامع، بستن حساب ها، ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و ... 06 مرداد 1395
ابلاغ تفاهم نامه دانشگاه با وزارت جهاد کشاورزی در مورد کشت گلخانه ای 02 شهریور 1395
ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تعالی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی 02 تیر 1395
نشست کارگروه آموزش های تخصصی کوتاه مدت کاربردی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها 31 خرداد 1395
استفاده از امکانات و ظرفیت های واحدهای دانشگاه در راستای توانمندسازی و آموزش های کاربردی 31 خرداد 1395
آموزش روسا، مدیران و سرپرستان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی 25 خرداد 1395
اعتباربخشی دوره های آموزشی کوتاه مدت و گواهینامه های صادره 06 خرداد 1395
ابلاغ فایل الکترونیکی کتابچه گزارش مکتوب مصوبات کمیسیون های هفتادمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی 11 ارديبهشت 1395
در خصوص جلوگیری از فعالیتهای موازی در زمینه ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تعالی سازمانی 25 بهمن 1394
ابلاغ اقدامات تأکیدی از سند دانشگاه اسلامی به واحدهای دانشگاهی مبنی بر اجرایی شدن اقدامات و ارائه گزارش به معاونت مربوط در سازمان مرکزی 19 بهمن 1394
دستورالعمل تفکیک وظائف امور مربوط به حوزه های پژوهش و فناوری و اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه 10 بهمن 1394